MgA. Stanislava Syrková, Ph.D.

ředitelka školy, varhany, klavír
syrkova@zusvarhanicka.cz
+420 601 358 084
Hru na varhany začala studovat v šesti letech u P. Karla Břízy. V roce 1997 absolvovala konzervatoř v Pardubicích ve varhanní třídě prof. Josefa Rafaji. V průběhu studia se aktivně zúčastnila interpretačních kurzů, např. Jacqua Tadei, Michaela Bouvarda, Martina Sandera a Ludgera Lohmanna. Při spolupráci s komorními soubory koncertovala v Německu, Rakousku, Holandsku a Itálii.
V letech 1997–2001 studovala hru na varhany na HF JAMU v Brně ve třídě Prof. Kamily Klugarové. Doktorské studium na PdF MU v Brně ukončila v únoru 2009 disertační prací o Eduardu Treglerovi.
V průběhu výše zmíněných studií získala III. ceny na Soutěži mladých varhaníků v Opavě v letech 1994 a 1998.  V roce 2000 se stala držitelkou I. ceny na Mezinárodní soutěž mladých varhaníků v Opavě a Ceny nadace Českého hudebního fondu za nejlepší provedení soudobé české skladby.
Od roku 1998 pedagogicky působí na ZUŠ varhanické Brno, na které byla k 1. 8. 2016 jmenována ředitelkou. Vede Břízův chrámový sbor v Kameničkách a věnuje se korepeticím sborů a sólistů.