MgA. Naďa Bláhová

sólový zpěv, hlasová výchova
blahova@zusvarhanicka.cz
Naa Bláhová absolvovala Akademii múzickch umní v Praze, kde se pod vedením Jany Jonáové vnovala studiu operního zpvu.
Její umleckrst dále vraznformovala studia u pvkyDiny Petkové a Natalie Romanové, vznamnvliv mlo také absolvovaní ady mezinárodních masterclass, zejména pak u Maestra Paola De Napoli, Astrei Amaduzzi a Franze Hawlaty.
Téměř dvdesetiletí psobila jako sólistka operety a opery Národního divadla v Brn, hostovala v praském Národním divadle a v Mstském divadle Brno. Úinkování na vznamnch koncertních a divadelních podiích v Japonsku, Itálii, Lucembursku, Francii, Nmecku nebo Rakousku dokumentuje její umleckou aktivitu v mezinárodním měřítku.
Vystoupila s adou vznamnch orchestrálních tles (nap. Filharmonie Bohuslava Martin), dlouhodobtaké psobila jako sólistka ve spolupráci s Petrem Kolaem a sborem Beseda brnnská, a to jak pi tuzemskch, tak pi zahraniních koncertních píleitostech.
V souasné dobse vnuje koncertní a pedagogické innosti (KonzervatoEA Olomouc, ZUVarhanická Brno), mnoho jejích studentdosáhlo vznamnch ocenní v mezinárodních soutěžích a mnozí se jistali profesionálními umlci.