NÁŠ TÝM

MgA. Stanislava Syrková, Ph.D.

ředitelka školy, varhany, klavír

5

Ing. Michaela Patková

ekonomka

4

MgA. Naďa Bláhová

sólový zpěv, hlasová výchova

4

MgA. Dita Černínová

sborový zpěv, hudební nauka

4

MgA. Marta Čižmářová

příčná flétna, zobcová flétna

4

MgA. Jiří Hrubý

klavír, muzicírování

5

MgA. Marie Hujerová

housle,
komořinka

5

MgA. Lukáš Hurtík, Ph.D.

varhany, klavír, korepetice

5

MgA. Irena Hůrková

housle

4

Bc. Dagmar Kolařová

varhany, klavír, improvizace, muzicírování

4

BcA. Ludmila Lorencová

varhany, klavír, muzicírování

 

4

MgA. Zuzana Loziášová

sólový zpěv,
sborový zpěv, hlasová výchova

5

MgA. Jana Suchomelová

sborový zpěv, klavír

5

BcA. Tomáš Syrek

varhany, klavír, hudební nauka, improvizace

5

NÁŠ TÝM

MgA. Stanislava Syrková, Ph.D.

ředitelka školy, varhany, klavír

Ing. Michaela Patková

ekonomka

MgA. Naďa Bláhová

sólový zpěv, hlasová výchova

BcA. Patrik Buchta

sborový zpěv, hudební nauka

MgA. Marta Čižmářová

příčná flétna, zobcová flétna

MgA. Jiří Hrubý

klavír, muzicírování

MgA. Marie Hujerová

housle, komořinka

MgA. Lukáš Hurtík, Ph.D.

varhany, klavír, korepetice

MgA. Irena Hůrková

housle

Bc. Dagmar Kolařová

varhany, klavír, improvizace, muzicírování

Mgr. Ludmila Lorencová

varhany, klavír, muzicírování

MgA. Zuzana Loziášová

sólový zpěv, sborový zpěv, hlasová výchova

MgA. Jana Suchomelová

sborový zpěv, klavír

BcA. Tomáš Syrek

varhany, klavír, hudební nauka, improvizace