Mezinárodní varhanní soutěž Organum Regium 2024

Pardubice se ve dne 18. a 19. dubna 2024 staly rájem varhaníků… Z Mezinárodní varhanní soutěže Organum Regium 2024 si naši žáci a jejich pedagogové odvezli následující ocenění:

kategorie Juniori:

  • Tomáš Kopecký – 1. místo (pedagog Lukáš Hurtík)

kategorie Virtuosi:

  • Zuzana Černá – 1. místo (pedagog Tomáš Syrek)
  • Antonín Krajsa – 2. místo (pedagog Tomáš Syrek)
  • Martina Taslerová – Čestné uznání (pedagog Stáňa Syrková)
Velké díky za nasazení a srdečné blahopřání k úžasným výsledkům!