Mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2024

1. místo ve 2. kategorii na Mezinárodní interpretační soutěži Pro Bohemia Ostrava 2024 získala Klára Syrková z pěvecké třídy paní učitelky MgA. Zuzany Loriášové. Srdečně blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.