Společný varhanní koncert

Vzácné setkání proběhlo 8. 6. 2023. U jezuitských varhan se sešli žáci ZUŠ JMK, na kterých se vyučuje hře na královský nástroj. Záznam si můžete pustit zde – videozáznam