Jsou zlatí!!! Jak lidsky, tak pěvecky 🙂

V celostátním kole soutěže MŠMT ve sborovém zpěvu v Litomyšli získali zlaté pásmo a také dvě zvláštní ocenění. Díky za úžasnou práci MgA. Janě Suchomelové 🙂