Úspěchy studentů 2003 – 2017

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2017/2018

červen
1. místo v celostátním kole
Naše žákyně KRISTÝNA SAŇKOVÁ (pedagog Naďa Bláhová) získala v celostátním soutěže MŠMT v sólovém zpěvu 1. místo.
VELICE BLAHOPŘEJEME a přejeme oběma protagonistkám mnoho dalších pěveckých úspěchů!!!

duben

Ústřední kolo soutěže MŠMT v sólovém zpěvu 28. 4. 2018 v Turnově

Kristýna Saňková – 1. místo (pedagog Naďa Bláhová)

březen

Krajské kolo soutěže MŠMT v sólovém zpěvu

srdečné blahopřání žákům a pedagogům pěveckého oddělení školy ke skvělým výsledkům v krajském kole soutěže MŠMT v sólovém zpěvu:

Černý Jakub – 3. místo/3. kategorie (pedagog Pavel Hamřík)

Richard Kolař – 3. místo/4. kategorie (pedagog Zuzana Loziášová)

Anežka Šmerdová – 2. místo/5. kategorie (pedagog Zuzana Loziášová)

Kristina Růžičková –  3. místo/9. kategorie (pedagog Naďa Bláhová)

Kristýna Saňková – 1. místo/10. kategorie (pedagog Naďa Bláhová)  POSTUP DO ÚSTŘEDNÍHO KOLA!!!

Okresní kolo soutěže MŠMT v sólovém zpěvu 1. a 2. 3. 2018

 

Velké díky za úžasnou reprezentaci školy v okresním kole soutěže MŠMT v sólovém zpěvu patří našim žákům a jejich pedagogům:

Linda Ambrožová – 3. místo/ 0. kategorie (pedagog Zuzana Loziášová)

Černý Jakub – 1. místo/3. kategorie (pedagog Pavel Hamřík) postup do krajského kola

Richard Kolař – 1. místo/4. kategorie (pedagog Zuzana Loziášová) postup do krajského kola

Anežka Šmerdová – 1. místo/5. kategorie (pedagog Zuzana Loziášová) postup do krajského kola

Eliška Crháková – 2. místo/5. kategorie (pedagog Naďa Bláhová)

Julie Kepáková – 2. místo/6. kategorie (pedagog Naďa Bláhová)

Eva Bláhová – 2. místo/7. kategorie (pedagog Zuzana Loziášová)

Kristina Růžičková – 1. místo/9. kategorie (pedagog Naďa Bláhová) postup do krajského kola

Jakub Skalník – 2. místo/9. kategorie (pedagog Pavel Hamřík)

Kristýna Saňková – 1. místo/10. kategorie (pedagog Naďa Bláhová) postup do krajského kola, ABSOLUTNÍ VÍTĚZ SOUTĚŽE!

 

Bc. Dagmar Kolařová – cena poroty za korepetice

únor

Na letošním ročníku Brněnského klavírního mládí v Besedním domě v Brně (28. 2. 2018) reprezentoval naši školu Jakub Černý (pedagog Zuzana Zámečníková). Velké díky za krásný klavírní zážitek!

prosinec

Krásné vystoupení připravila MgA. Naďa Bláhová se svým žákem Dominikem Urbánkem – vystoupení s Czech virtuosi v kostele sv. Augustina v Brně (10. 12. 2017)

listopad

Karlovarský hlas

Srdečně blahopřejeme naší žačce a její vynikající a obětavé pedagožce MgA. Nadě Bláhové k jejich skvělým výsledkům: Klára Hromádková – 1. místo v soutěži populárního zpěvu Karlovarský hlas (24. 11. 2017)

Mezinárodní soutěž Antonína Dvořáka

Zcela výjimečné ocenění – 1. místo na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech – získala naše bývala žačka a současná kolegyně Bc. Zuzana Zámečníková. Srdečně blahopřejeme!

více v přiloženém článku

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka

říjen

Brněnská varhanní soutěži ZUŠ 2017:

Prvního ročníků soutěže v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně (u jezuitů) se zúčastnilo ve dnech 27. a 28. 10. 2017 našich šest žáků. Čtyři z nich získali krásná ocenění:

Blanka Kolářová (ped. Dita Černínová) – 2.místo

Terezie Šťastná (ped. Stáňa Syrková) – 3. místo

Veronika Andrlová (ped. Dagmar Kolařová) – Čestné uznání

Antonín Šikula (ped. Stáňa Syrková) – Čestné uznání

Srdečně blahopřejeme!

září

Na základě projektu “Mozartovy děti 2017”, který má za úkol prezentovat mladé talenty široké veřejnosti, vznikla spolupráce žáků ze třídy MgA. Nadi Bláhové s panem dirigentem Miloše Machkem.

Naši současní žáci i naši absolventi tak měli jedinečnou a úžasnou možnost zazpívat si s renomovanými orchestry.

Děkujeme za vynikající reprezentaci školy!

srpen

V letním prázdninovém čase se nezahálelo, ale zpívalo😊

Dva naši absolventi i současná žačka Kristina Růžičková ze třídy MgA. Nadi Bláhové se zúčastnili Mezinárodních kurzů “Studio Liruco Rufina”.

Lektor – Maestro Paolo De Napoli, místo – Villa Poggio Reale

V galerii najdete foto ze závěrečného koncertu.