Úspěchy žáků 2018/2019

červen 2019

Školní sbor Vox gaudens byl vybrán jako reprezentant Jihomoravského kraje na celostátní přehlídku dětských sborů Světlo za Lidice. Emotivního a nezapomenutelného zážitku se v sobotu 15. 6. 2019 zúčastnilo 27 dětí v čele s paní sbormistryní MgA. Janou Suchomelovou.

Velké díky za skvělou reprezentaci školy na ZUŠ open 2019 patří žákům MgA. Nadi Bláhové (Kateřina Pávková, Matěj Vrbík, Veronika Syrková), kteří sólově vystupovali při celobrněnském oficiálním zakončení při sborové části Proč bychom se netěšili (Prodaná nevěsta) na Dominikánském náměstí.

květen 2019

Srdečná gratulace Jakubovi Černému a jeho paní učitelce Mgr. Zuzaně Jeřábkové k získání 3. ceny na mezinárodní klavírní soutěži Pro Bohemia v Ostravě.

duben 2019

Jakub Černý rovněž obdržel zvláštní ocenění poroty za interpretaci Valčíku g moll Antonína Dvořáka.

Oběma protagonistům přejeme mnoho dalších úspěchů!

Jakub Černý (ped. MgA. Zuzana Jeřábková) obdržel i další ocenění – zlaté pásmo na klavírní soutěži Mládí a Bohuslav Martinů 2019 a zvláštní cenu za interpretaci.

Naše žákyně Kristina Růžičková s velkým úspěchem vystoupila v neděli 5. května 2019 v hlavní roli Christine Daaé v muzikálu Fantom opery v GoJa Music Hall v Praze.

Srdečná gratulace a velký dík míří Kristince a k její paní učitelce MgA. Nadi Bláhové!

únor 2019

Srdečné blahopřání k úspěchům našich žáků a jejich pedagogů: Jakub Černý ze třídy Mgr. Zuzany Jeřábkové byl vybrán v konkurenci klavíristů všech brněnských ZUŠ k účinkování na koncertě „Brněnské klavírní mládí“ v Besedním domě v pondělí 4. 3. 2019 od 19:00. Jedná se o výběrový koncert nejlepších brněnských žáků – klavíristů.

František Jeřábek obhájil ve velké konkurenci uchazečů vystupování s orchestrem Mladých brněnských symfoniků. Koncert se bude konat ve středu 10. 4. 2019 v 18:00 a zazní při něm v jeho podání 1. věta Klavírního koncertu fis moll N. A. Skrjabina.

leden 2019

Ze srdce blahopřejeme Anežce Šmerdové a její paní učitelce Mgr. Zuzaně Loziášové k úžasnému úspěchu při přijímacích zkouškách na Konzervatoř Brno – obor sólový zpěv.

Anežce přejeme mnoho úspěchů při studiu a paní učitelce stálou energii ve výuce a radost z žáků.

Velké díky patří také paní učitelce BcA. Dagmar Kolařové za obětavou korepetici při obou kolech přijímacích zkoušek.