Přednáška MgA. Nadi Bláhové

Dne 20. 3. 2021 proběhla online přednáška pro pedagogy ZUŠ a konzervatoří, jejíž lektorkou byla naše pedagožka MgA. Naďa Bláhová. Tématem byla “Tvořivá práce s hlasem – cesta k rozvoji hudebnosti a zpěvnosti dětí”. V roli modelových studentů vystoupili žáci naší školy – Sára Tučová, Stella Ivanová, Pavla Wawraczová, Matyáš Křenek, Dominik Urbánek.