Spolek tutti

Tutti – spolek rodičů a přátel ZUŠ varhanické Brno podporuje činnost a rozvoj ZUŠ s cílem zkvalitnit výuku a kulturní rozvoj žáků a dále přispívat k obohacení a rozvoji kulturního a společenského života.

Tento účel naplňuje spolek zejména:

a) propagací ZUŠ a její činnosti na veřejnosti

b) rozvíjením komunikace a spolupráce mezi rodinnými příslušníky žáků a ZUŠ                       

c) pořádáním kulturních a společenských akcí (koncerty, přehlídky)                                       

d) získáváním finančních a jiných prostředků (např. formou věcných darů) a jejich využitím k finančnímu a materiálnímu zabezpečování a rozvoji činnosti ZUŠ, výuky na ZUŠ a souvisejících aktivit (např. žákovských soutěží, přehlídek, vystoupení) a kulturních a společenských akcí

Děkujeme za podporu, za Vaše finanční příspěvky a dary.

Doporučená výše příspěvku je 100 Kč za dítě nebo 150 Kč za rodinu, děkujeme.

Na požádání rádi vystavíme potvrzení o přijetí finančního daru pro spolek Tutti ke snížení základu daně.
Váš dobrovolný finanční příspěvek můžete předat třídnímu učiteli Vašeho dítěte nebo odeslat na účet spolku 2801312249/2010 (Fio banka). Budeme Vám vděčni za každý, i sebemenší dar.

Za spolek Tutti a jeho výbor:
Mgr. Hana Čípová, předsedkyně spolku
Markéta Šmerdová, člen výboru
Mgr. Zuzana Loziášová, člen výboru za pedagogický sbor

e-mailová adresa: tutti@zusvarhanicka.cz

IČ: 06222871                                                                                                                                                                                                                   

datová schránka: d65e73
sídlo: Smetanova 14, 602 00 Brno

Milí rodiče a přátelé školy,
spolek Tutti – spolek rodičů a přátel ZUŠ varhanické Brno byl zapsán v červnu 2017.

V minulém školním roce 2021/2022 mohl spolek díky prostředkům, které jste někteří z Vás spolku věnovali, přispět žákům školy na:

1.    pronájem Konventu Milosrdných bratří v Brně 14. 12. 2021

2.    startovné na Mezinárodní pěveckou soutěž Olomouc 2021

3.    startovné žákům na soutěže MŠMT – sólový a komorní zpěv – březen 2022

4.    startovné na Varhanní soutěž Organum Regium Pardubice 2022

5.    pronájem Křišťálového sálu na Absolventský koncert – červen 2022

6.    dárky pro 33 absolventů školy

7.    pronájem sálu Konzervatoře 15. 6. 2022

8.    na drobné odměny pro účinkující na koncertech

Dovolujeme si Vás požádat i v tomto školním roce 2022/2023 o spolupráci a finanční podporu aktivit školy, na které bychom rádi přispěli:

1.    startovné na Mezinárodní pěveckou soutěž Olomouc 2022

2.    pronájem Konventu Milosrdných bratří 6. 12. 2022

3.    pronájem kostela Nanebevzetí Panny Marie na absolventské koncerty – červen 2023

4.    startovné na soutěž MŠMT ve sborovém zpěvu – březen 2023

5.    pronájem Křišťálového sálu na absolventské koncerty – květen 2023

6.    dárky pro 23 absolventů školy

7.    drobné sladkosti pro žáky vystupující na slavnostních koncertech