Sólový zpěv

Sólový zpěv je důležitou složkou výuky na naší ZUŠ. Výuka zpěvu je realizována formou individuální výuky, kdy v jedné vyučovací hodině jsou jeden až dva žáci. Výuka probíhá pod vedením pedagoga u klavíru a je zaměřena na vzdělání zpěváků, kteří mohou působit při liturgii i vystupovat koncertně, případně se uplatní v oblasti muzikálu.