Sborový zpěv

Studijní zaměření Sborový zpěv patří k hojně navštěvovaným oborům na naší škole. Žáci jsou vedeni jak k rozvoji individuální hlasové techniky (díky vyučovacímu předmětu Hlasová výchova), tak ke schopnosti udržet svoji melodickou linku a současně vnímat harmonii ostatních hlasů. Žák je veden k uvědomování si sounáležitosti s kolektivem a podílu na konečném výsledku práce. Časté vystupování a přitažlivý repertoár se staly magnetem pro nově příchozí, kteří se v kolektivu sboristů učí vzájemnému respektu, toleranci a spolupráci.