MgA. Lukáš Hurtík, Ph.D.

varhany, klavír, korepetice
hurtik@zusvarhanicka.cz
Lukáš Hurtík vystudoval hru na varhany u MgA. Ester Moravetzové a hru na klavír u MgA. Zdeňka Muchy na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.
Ve hře na varhany pokračoval v letech 2003–2008 na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně u prof. Kamily Klugarové. V akademickém roce 2006/2007 studoval hru na varhany na Staatliche Hochschule für Musk und Darstellende Kunst v německém Stuttgartu u předního koncertního umělce a skladatele prof. Jürgena Essla. Své odborné vzdělání završil studiem v doktorském studijním programu.
K jeho dalšímu odbornému vzdělání patří též jak aktivní, tak pasivní účast na mistrovských kurzech pod vedením renomovaných umělců (Jon Laukvik, Ludger Lohmann, Bernhard Haas, Ton Koopman, Michael Radulescu, aj.). Koncertuje sólově, s orchestrálními tělesy i jako doprovazeč sólistů v České republice i zahraničí. V letech 2000–2006 vyučoval hru na klavír na ZUŠ v Uherském Hradišti.
Od roku 2007 vyučuje hru na klavír a varhany na ZUŠ v Brně. V roce 2010 začal korepetovat na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, od roku 2012 zde působí jako pedagog hry na varhany.