MgA. Dita Černínová

První hudební zkušenosti získala v Kantiléně, sboru dětí a mládeže při Filharmonii Brno, později se začala věnovat hře na klavír a varhany na ZUŠ varhanické pod vedením MgA.
Stáni Syrkové, Ph. D. Po absolvování Biskupského gymnázia v Brně vystudovala Hru na varhany na JAMU v Brně ve třídě prof. Kamily Klugarové. Během studií se zúčastnila různých mistrovských kurzů, pod vedením zejména zahraničních varhaníků.
Působila jako varhanice v několika brněnských kostelech (kostel sv. Janů, kostel sv. Leopolda, příležitostně i jiné), věnuje se také korepetici a doprovázení různých sólistů nebo hudebních těles.
Před rodičovskou dovolenou působila i v ZUŠ Pohořelice, kde učila klavír, komorní hudbu a měla na starosti korepetice sólistů. V současné době se věnuje zejména svým dvěma malým dětem, vedení Sokola pro rodiče s dětmi, zpívá a korepetuje v Dómském komorním sboru, navštěvuje také sbor JK Voices a hraje rugby.