Bc. Dagmar Kolařová

varhany, klavír
kolarova@zusvarhanicka.cz
Hru na varhany studovala na brněnské konzervatoři u prof. Horákové. Na JAMU vystudovala obor Duchovní hudba, hru na varhany u prof. Petra Kolaře. Po studiu nastoupila na ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu, kde vyučuje hru na varhany a klavír.
Věnuje se koncertní varhanní činnosti, řídí Dómský komorní sbor, který je často zván k účinkování v různých kostelích naší republiky.