Hra na varhany

Hra na varhany tvoří jeden z pilířů výuky na naší ZUŠ, a to nejen díky kontinuitě s Varhanickou školou Janáčkovou, se kterou pojí současnou školu přinejmenším stejné místo působení.

Hra na varhany je realizována formou individuální výuky na nástrojích píšťalových i digitálních. Výuka je zaměřena jak na vzdělávání liturgických varhaníků, tak i na výchovu varhaníků koncertních (varhaníků-profesionálů). 

Nedílnou součástí studia varhan je Varhanní praxe zaměřena zejména na improvizační oblast, díky které naši žáci získávají jedinečné dovednosti využitelné zejména v praxi – v použití při liturgii.