Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír patří na naší škole, tak jako na většině hudebních škol, k nejvíce vyhledávaným zaměřením. K důvodům, proč tomu tak je, je možné vedle značného rozšíření nástroje v domácnostech přičíst především jeho mnohotvárným zvukovým možnostem.

Žáci v průběhu studia získávají základní znalosti a dovednosti nejen interpretační – čímž se stávají prostředníky mezi skladateli a posluchači, ale díky předmětům z oblasti recepce a reflexe se jim dostává komplexnějšího pohledu na hudební umění jako celek.

Záměr vychovat ze žáka hudbymilovného člověka je podněcován také přiměřeně náročnými požadavky v oblasti improvizační a komorní hry, které jsou zahrnuty v předmětu Muzicírování.