Hra na housle

Housle jsou nástroj s velmi širokým uplatněním – v sólové a komorní hře, v orchestru symfonickém, komorním, estrádním, tanečním, ve folklorních souborech. 

Hra na housle je velmi náročná na hudební, fyziologické i intelektuální dispozice hráče. Obohacuje jeho citové vnímání a rozvíjí nejen všechny složky hudebních schopností, ale také estetické cítění a morálně volní vlastnosti potřebné k formování charakteru mladého člověka.