Hra na příčnou a zobcovou flétnu

Příčná flétna se řadí mezi dřevěné dechové nástroje, mezi nimiž má díky svým vlastnostem a barvě zvuku výsostné postavení. Hře na ni se děti začínají učit zpravidla ve věku kolem 9-10 let, v závislosti na fyzických dispozicích i dříve. Často tomu předchází příprava v podobě studia hry na zobcovou flétnu, v současné době však díky výrobě fléten z lehčích materiálů a také díky speciální zahnuté hlavici, kterou je možno vyměnit za původní, mohou děti začít hrát na flétnu příčnou už od prvních kroků poměrně lehce. Z počátku se musí věnovat zvýšené úsilí tvorbě nátisku a ovládnutí dechové techniky, která je náročnější než u flétny zobcové, ale po zvládnutí těchto obtíží se pak žáci mohou plně věnovat rozvíjení krásy a čistoty tónu v jeho mnohobarevnosti a využít všech možností nástroje při hře skladeb různých stylů a žánrů jak sólově, tak ve spojení s jinými nástroji. Flétna se díky své barvě krásně doplňuje jak s ostatními dechovými nástroji, tak s nástroji smyčcovými nebo drnkacími, je nepostradatelná jak ve větších orchestrem symfonických, tak v komorních souborech nebo dechovém kvintetu. Hojně se využívá též v souborech lidových, nebo dokonce v jazzu.

 

Zobcová flétna je často volený a oblíbený dechový nástroj zejména mezi mladšími dětmi, neboť hra na ni není zpravidla tak fyzicky náročná, jak tomu bývá u větších dechových nástrojů. Z toho důvodu bývá také často považována pouze za přípravný nástroj, kdy po zvládnutí základních herních návyků, ovládnutí dechové techniky a koordinace prstů a jazyka poté žák přechází ke studiu hry na jiný dechový nástroj. Zobcová flétna je však též svébytným sólovým nástrojem s bohatou historií, krásným repertoárem a širokým využitím zejména v oblasti komorní hry, kde oceníme i samostatné ansámbly zobcových fléten (např. dle vzoru renesančních konsortů). Vzhledem k přirozenosti nátisku i dýchání, které při hře uplatňujeme, se hráči mohou rychleji zdokonalovat v prstové technice, dosahovat rychlejšího pokroku v ovládnutí nástroje, a záhy se tak věnovat otázkám interpretačním, využití moderních technik v soudobé literatuře nebo uplatnění v komorních souborech různého typu.