Pro Bohemia Ostrava 2023

Tomáš Kopecký ze třídy Lukáše Hurtíka získal řadu ocenění v oboru hra na varhany. Oběma srdečně blahopřejeme!